POSTUP ZABYDLENÍ

Prohlídka bytu

  • První prohlídka bytu se uskutečňuje se sociálně realitním zprostředkovatelem a bytovou specialistkou.
  • Nájemníka vybíráme tak, aby Vám vyhovoval co nejvíce a zároveň odpovídal dispozicím bytu. 
  • Na druhé prohlídce bytu je účasten budoucí nájemník
  • Při zabydlení domácnosti chceme jako tým GaBL umožňovat nájemníkům oslavu předávání bytu.  Chtěli bychom Vás taky zapojit, budeme rádi, pokud se oslavy zúčastníte. 

Placení nájemného a jeho formality

  • Sepíšeme garanční smlouvu, která Vám zaručuje, že nevzniknou nedoplatky na nájmu ze strany nájemníka.
  • S klientem podepíšeme nájemní smlouvu.
  • Domluvíme se na způsobu výplaty nájemného, termínu jeho úhrady a na dalších podmínkách.
  • Pokud bude potřeba, zajistíme s nájemníkem přepis energií na jeho jméno.

Nájemní a garanční smlouva zde:

Vytvořte si webové stránky zdarma!